W dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Tematem szkolenia prowadzonego w formie warsztatów było „Przekuwanie aktywności związkowej w członkostwo”. Poruszano tematykę dotyczącą między innymi umiejętności w zakresie komunikacji między pracownikami oraz narzędzi związkowych służących do mobilizacji. W warsztatach prowadzonych przez Dyrektora Centrum Organizowania Związków Zawodowych Pana Rafała Tomasiaka, wzięło udział 22 uczestników.