W dniu 21 września 2020 roku we Wrocławiu, Związek Zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy WABCO Polska Sp. z o.o., reprezentowany przez przewodniczącego związku Jarosława Gadawskiego wraz z innymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce, podpisał z pracodawcą porozumienie dotyczące zasad rewizji wynagrodzeń w 2020 roku. W porozumieniu ustalono, że od 01.10.2020 r. podwyższone zostaną wynagrodzenia zasadnicze pracowników - średnio o 4%.

Porozumienie zakłada również podniesienie od dnia 01.10.2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.500 zł. brutto oraz gwarantuje coroczne zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 150 zł. na jeden etat, począwszy od 2021 r.

WABCO Polska Sp. z o.o. jest globalnym dostawcą produktów i technologii dla pojazdów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów.