Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Zbigniewa Lubeckiego

Członka Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, Przewodniczącego Rady OPZZ powiatu jeleniogórskiego
i wieloletniego Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

To wielka strata dla naszego ruchu związkowego. Zbyszek był człowiekiem wielkiego serca, mocno zaangażowanym w sprawy pracownicze i społeczne. Nigdy nie pozostawał obojętny na ludzką krzywdę i łamanie praw pracowniczych.

Przyjacielu, dziękuję za współpracę, zrozumienie potrzeb ludzkich, za to że zawsze można było na Ciebie liczyć. Dziękuję Ci, za to że po prostu byłeś z nami.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym

składa w imieniu Rady OPZZ województwa dolnośląskiego

Przewodniczący Rady

Andrzej Otręba