Dnia 13.03.2020r. w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ.

Punktami spotkania były między innymi:

  • Informacja ze spotkania kierownictwa OPZZ z przewodniczącymi Rad Wojewódzkich
  • Wytypowanie członków związków zawodowych WRDS , Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Powiatowej Rady Rynku Pracy i członków Komitetu Monitorującego na szkolenie.
  • Omówienie działalności Rady Wojewódzkiej OPZZ w roku 2019.
  • Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019.
  • Przyjęcie preliminarza finansowego na rok 2020.
  • Omówienie realizacji szkoleń w roku 2019 oraz przyjęcie planu szkoleń na rok 2020.
  • Informacja z kontroli Komisji Rewizyjnej OPZZ.
  • Przyjęcie informacji z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Wojewódzkiej OPZZ.
  • Przyjęcie planu pracy na rok 2020.
  • Sprawy branżowe omówione przez członków Prezydium.

RW OPZZ w Bydgoszczy