Dnia 22.03.2019r. w OIP odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej OPZZ.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący OPZZ Jan Guz.

Przewodniczący Rady OPZZ przedstawił sprawozdanie z działalności Rady OPZZ za rok ubiegły, członek Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r., natomiast Koleżanka księgowa zapoznała członków Rady ze sprawozdaniem finansowym.

Później omówiono plan szkoleń i plan pracy na rok 2019.

Następnie Inspektor Pracy z OIP w Bydgoszczy zaprezentowała sprawozdanie z działalności OIP w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2018.

Podczas spotkania zostały omówione różne sprawy i tematy.

Znaczną część posiedzenia zajmował temat obecnej sytuacji w oświacie i decyzji o strajku ZNP zaplanowanego na dzień 8 kwietnia 2019r..

Na spotkaniu zajęto się także Funduszem Pracy, 13-emeryturami i programem 500+ oraz problemami w służbie zdrowia.

RW OPZZ Bydgoszcz