W dniach 04-07 października 2019 r. w Hotelu „JAWOR” w Sarbinowie Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadziła szkolenie dla członków organizacji zakładowych i struktur ponadzakładowych oraz członków Rady Wojewódzkiej OPZZ.

W programie szkolenia uwzględniono informacje praktyczne takie jak: zmiany w prawie pracy wraz z projektami zmian, wykroczenia przeciw prawom pracowników, zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych z dnia 01.01.2019r., zmiany do Statutu oraz wybrane zagadnienia z ustawy o ZFŚS, współpraca z PIP.

Wykłady związane z tematyką prawną poprowadziła radca prawny Państwowej Inspekcji Pracy z OIP Beata Gołębiewska.

Gościem specjalnym na szkoleniu był nowo wybrany Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który również poprowadził wykłady z zakresu realizacji Programu OPZZ 2018-2022, bieżących działań Rady OPZZ w 2019 roku, omówił tematy proponowane przez OPZZ na Radzie Dialogu Społecznego oraz wspomniał o 35-leciu OPZZ.

Następnie CDO24 Centrum Ochrony Prawnej przedstawiło swoją ofertę obecnym na spotkaniu działaczom związkowym.

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harald Matuszewski w dalszej części szkolenia omówił współpracę Rady Wojewódzkiej OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy województwa kujawsko-pomorskiego oraz tematy podejmowane na forum Rady Dialogu Społecznego województwa.

Omówił tematy dotyczące dialogu społecznego na poziomie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a także na poziomie Rady Dialogu Społecznego w Polsce.

                                                                                                                              RW OPZZ Bydgoszcz