Dnia 12.12.2019r. w Restauracji TOM MAR w Bydgoszczy ul. Plac Piastowski 17 odbyło się świąteczne posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ.

Na spotkaniu zajęto się między innymi podsumowaniem działalności Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 r. w tym: realizację zaplanowanych szkoleń oraz przyjęciem informacji o realizacji preliminarza za kończący się rok 2019.

Została przedstawiona informacja o działaniach OPZZ.

Obecni na spotkaniu Przewodniczący Rad Powiatowych OPZZ odczytali sprawozdania z działalności swoich Rad Powiatowych za bieżący rok.

Przewodniczący Rady Powiatowej w Toruniu, jak co roku szczegółowo omówił działalność Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Natomiast Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ zaprezentował informację z działań Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakończyło się wolnymi wnioskami nad każdym z punktów porządku obrad oraz świątecznym poczęstunkiem.

RW OPZZ Bydgoszcz