W dniach 18-21.10. 2018 r. w Hotelu Jawor w Sarbinowie odbyła się wyjazdowa sesja Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz szkolenia członków organizacji związkowych należących do struktury OPZZ  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Temat: "Zmiany w prawie pracy oraz zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych wchodzące w życie z dniem 01.01.2019r.”

Porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Informacja o aktualnej sytuacji w OPZZ po Kongresie.
 • Strategie cele w poprawie poziomu życia pracowników i ich rodzin.
 • Sprawy bieżące Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Wykłady.
 • Zmiany w prawie pracy.
 • Projekty zmian w prawie pracy.
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o ZFŚS.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Dialog społeczny.
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Wystąpienie zaproszonych gości.
 • Wolne wnioski.

RW OPZZ