Elżbieta Wolska 

Rada OPZZ Województwa Kujawsko - Pomorskiego