W dniu 8 listopada 2019 r. Rada OPZZ Województwa Łódzkiego obchodziła Jubileusz 35-lecia powstania OPZZ. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji związkowych skupionych w Radzie województwa łódzkiego oraz licznie zaproszeni goście. Kierownictwo OPZZ reprezentowali Andrzej Radzikowski –Przewodniczący OPZZ, Barbara Popielarz-Wiceprzewodnicząca OPZZ, Piotr Ostrowski- Wiceprzewodniczący OPZZ. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci Jana Guza Przewodniczącego OPZZ. Następnie Marek Błaszczyk Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego nakreślił rys historyczny OPZZ. Scharakteryzował 35 letnią działalność OPZZ podkreślając, że najważniejszym jego ogniwem są członkowie. Dlatego w trakcie jubileuszu za działalność związkową odznaczono następujących związkowców:

„Za Zasługi dla OPZZ” I stopnia

Andrzejczak

Grażyna

Bereska

Barbara Aleksandra

Berg

Agata

Czekaj

Alicja

Ćwiek

Marek

Dolny

Leszek

Duraj

Władysław Piotr

Dymus

Marcin

Felczak

Piotr

Gabara

Bogusław

Gasztkowska

Paulina

Głogowski

Mirosław

Golanowska

Małgorzata Ewa

Hanćka

Robert

Jędrachowicz

Krzysztof

Kaczorowski

Dariusz

Kapusta

Elżbieta Agnieszka

Koch

Aleksandra

Kostrzewa

Sławomir

Kowalczyk

Anna Maria

Kowalski

Krzysztof

Kozarski

Mariusz Andrzej

Krupa

Ilona

Kuligowski

Adam Jerzy

Kwiatkowska

Agnieszka

Lewandowski

Andrzej

Maj

Mariusz

Marszalik

Henryk Stanisław

Nowakowski

Janusz

Pełka

Radosław

Przytulska

Maria Nina

Rożniatowska

Małgorzata

Rożniatowski

Stanisław

Rózga

Zbigniew

Rybicki

Bogdan

Rzepkowski

Adam Bartosz

Salamon

Robert

Słoma

Piotr Wojciech

Stańczyk

Roman

Stępień

Izabela

Szafranek

Piotr

Szczechura

Wojciech

Szymczak

Andrzej

Świerk

Dariusz

Tomczyk

Dariusz Stanisław

Wachnik

Iwona

Werkowski

Ireneusz Jerzy

Witkowski

Tadeusz

Zugaj

Leonard Adam

 

„Za Zasługi dla OPZZ” II stopnia

Baster

Marek

Goliński

Paweł

Janas

Regina Halina

Karwat

Dariusz

Kościelniak-Mucha

Barbara Halina

Króliczak

Szczepan

Królikowski

Andrzej

Stawiński

Wojciech

Wujkowski

Sebastian

"Za Zasługi dla OPZZ" Odznaka zbiorowa dla organizacji

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Odkrywka” KWB Bełchatów

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej

Odznaczenia wręczył Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Markiem Błaszczykiem. Po części oficjalnej wystąpił Zespół wokalny „Na 4 głosy”. Jubileusz zakończono symboliczną lampką szampana, tortem i przekąskami. Prowadzącymi uroczystość byli Wiesława Szalast oraz Jacek Wolski.