W dniu 16.12.2019 r. odbyło się świąteczne posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. Na spotkaniu obecna była Pani Barbara Popielarz-Wiceprzewodnicząca OPZZ. Poruszone zostały bieżące sprawy OPZZ, cele i wyzwania na przyszły rok jak również został zatwierdzony budżet na 2020 r.