18 czerwca 2020 roku w Centrum Biurowym Plac Grunwaldzki w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Uczczono minutą ciszy zmarłych Kolegów - Janusza Kupca Przewodniczącego ZZ Pracowników MPL Katowice w Pyrzowicach oraz Stanisława Ruszkowskiego byłego Przewodniczącego "Konfederacji Pracy". 

Na posiedzeniu Prezydium omówiono:

  • Aktualną sytuację w regionie. Przewodniczący Wacław Czerkawski przekazał członkom Prezydium informacje  z posiedzenia Prezydium WRDS, która odbyło się 9 czerwca 2020r oraz informacje z posiedzenia Rady Krajowej OPZZ, która odbyła się w formie wideokonferencji  w dniu  17 czerwca 2020r. Omówiona została rownież sytuacja funkcjnowania Rady OPZZ Województwa Śląskiego w dobie koronawirusa oraz omówione zostało stanowisko Rady OPZZ w sprawie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Członkowie Prezydium zdecydowali, aby posiedzenie Rady OPZZ Województwa Śląskiego odbyło się 7 lipca 2020 roku w formie wideokonferencji.