Procedury zatrudniania cudzoziemców w dyskusji WRDS

Dobra sytuacja na rynku pracy i wyjątkowo niskie bezrobocie w naszym kraju sprzyjają imigracji zarobkowej do Polski. Liczba obcokrajowców pracujących w Polsce rośnie. O sytuacji na rynku pracy w kontekście zatrudniania cudzoziemców dyskutowano wczoraj tj. 22.10.2019r.  podczas obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). 

Posiedzeniu przewodniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W dyskusji wzięli też udział wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Robert Magdziarz, a także dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki.

Podczas  spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele stron samorządowej, rządowej, pracowników oraz pracodawców dyskutowali na temat procedur legalizacji pracy cudzoziemców.

– Ogólnie liczba wniosków o pobyt czasowy i pracę w Polsce w roku 2018 wzrosła aż o 1635% w stosunku do 2014 roku. Dla porównania w 2015 r. do Wojewody Śląskiego wpłynęło 1485 wniosków, w 2016 r. było ich już 6201 – relacjonowała dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW Magdalena Szewczuk-Szturc. Jak dodała, w ostatnich latach można zauważyć znaczący wzrost liczby wpływających wniosków do Wojewody Śląskiego o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców. – W 2017 roku wpłynęło do urzędu 29 114 wniosków o wydanie takich zezwoleń. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost o 329 % –  wyliczała.

Śląski Urząd Wojewódzki stara się jak najsprawniej zrealizować swoje zadania. I tak w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji podejmowane są działania w celu usprawnienia obsługi cudzoziemców. A mowa o modernizacji systemu kolejkowego, utworzeniu punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców czy utworzenie profesjonalnej infolinii dla cudzoziemców spoza UE. Prócz tego stworzono nowe etaty dla dodatkowych pracowników.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o gospodarce o obiegu zamkniętym surowcami i odpadami (GOZ), której ideą jest zagospodarowywanie wytwarzanych odpadów poprzez ich przygotowywanie do ponownego użycia, recykling oraz inne sposoby odzysku, a dopiero na końcu ich unieszkodliwienie. Efektem rozmów jest wypracowanie wspólnego stanowiska WRDS w sprawie GOZ jako szansy dla długofalowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce.

                                                                                                                                                             Źródło śląski Urząd Wojewódzki