Porozumienie płacowe w firmie Aweco

O zawarciu porozumienia poinformował 28 listopada uczestniczący w rozmowach członek prezydium Rady OPZZ Woj. Śląskiego Marcin Grzybowski. Ocenił, że nowe zasady kształtowania wynagrodzeń oznaczają dla pracowników nie tylko podwyżkę, ale także większą stabilność zarobków. Dotąd pracownicy Aweco na stanowiskach produkcyjnych zarabiali  - 2,1 tys. zł brutto miesięcznie w części stałej oraz do 850 zł w części zmiennej (średnio w tej drugiej części było to ok. 620 zł). Zgodnie z porozumieniem, od początku grudnia część stała wzrośnie do 2,5 tys. zł, a część zmienna zmniejszy się do maksymalnie 450 zł. Oznacza to m.in. wzrost wartości elementów pochodnych (np. nadgodzin) naliczanych od części zasadniczej oraz zwiększenie pewności co do wysokości zarobków. Dodatkowo uzgodniono, że od początku przyszłego roku pracownicy otrzymają średnio 182,50 zł podwyżki do stałej części wynagrodzenia, przy czym dla nowych pracowników, zdobywających dopiero kwalifikacje, będzie to 75 zł, a dla osób doświadczonych z dłuższym stażem 350 zł. Wynegocjowano też zwiększenie o 100 proc. (z 50 do 100 zł) dodatku za pracę w święta. Płace pracowników administracyjno-biurowych wzrosną o 4 proc. Osiągnięcie porozumienia zakończyło spór zbiorowy w spółce, prowadzony przez Związek Zawodowy Pracowników Aweco 

ŹRÓDŁO: PAP