27 września 2019 roku w Restauracji "Stare i Nowe" w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ Województwa Śląskiego, które prowadził Przewodniczący - Wacław Czerkawski.

W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący zakładowych organizacji związkowych z terenu województwa śląskiego oraz  kierownictwo OPZZ w osobach - Andrzej Radzikowski - Przewodniczący OPZZ, Barbara Popielarz- Wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Piotr Ostrowski - Wiceprzewodniczący OPZZ.

W czasie spotkania zostało przeprowadzone szkolenie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, które prowadził Mirosław Trąbiński - ekspert Regionalny PPK.

W drugiej części spotkania przez kierownictwo OPZZ został omówiony temat wyborów parlamentarnych, zmiany w kodeksie pracy, propozycjach OPZZ dotyczących rent i emerytur oraz priorytetach programowych OPZZ.