Dziś tj.16.06.2020 roku Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Wacław Czerkawski - był gościem poranka w radiu Em

link: https://www.radioem.pl/doc/6361489.Waclaw-Czerkaws...