21 LUTEGO BR. W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KATOWICACH SPOTKALI SIĘ CZŁONKOWIE WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY. OD TEGO DNIA ORGAN DORADCZY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE RYNKU ZATRUDNIENIA MA NOWĄ PRZEWODNICZĄCĄ. ZOSTAŁA NIĄ IZABELA DOMOGAŁA, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

ZANIM PRZEDSTAWICIELE RADY MIELI MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, IZABELA DOMOGAŁA WRĘCZYŁA POWOŁANIA NOWYM CZŁONKOM. SĄ NIMI WACŁAW CZERKAWSKI, PRZEWODNICZĄCY ŚLĄSKIEJ RADY OPZZ, KAROLINA KOSOWSKA-RACZEK, SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ JAROSŁAW WESOŁOWSKI, DYREKTOR WYDZIAŁU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. CHWILĘ POTEM IZABELA DOMOGAŁA W GŁOSOWANIU ZOSTAŁA WYBRANA PRZEWODNICZĄCĄ WRRP.

SPOTKANIE BYŁO OKAZJĄ DO PODSUMOWANIA TEGO CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 ROKU. –ZNALEŹLIŚMY SIĘ W GRONIE SZEŚCIU WOJEWÓDZTW, W KTÓRYCH NAJBARDZIEJ SPADŁA STOPA BEZROBOCIA – PODKREŚLIŁA IZABELA SOMMER, KIEROWNIK ZESPOŁU DS. STATYSTYK, BADAŃ I ANALIZ KATOWICKIEGO WUP. ZAZNACZYŁA JEDNAK, ŻE WCIĄŻ WIDOCZNE JEST SPORE ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE NIE TYLKO SAMEJ STOPY BEZROBOCIA, ALE TAKŻE WSKAŹNIKÓW TAKICH JAK CHOĆBY ODSETEK OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH.

PODCZAS POSIEDZENIA PRZEDSTAWIONO TAKŻE PROJEKT REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA. TRADYCYJNIE RÓWNIEŻ ZAOPINIOWANO NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

                                                                            AUTOR: ARKADIUSZ KACZOR