W piątek - 15 lutego br. Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie zatwierdzała sprawozdanie finansowe Rady za 2018r., po wysłuchaniu opinii Świętokrzyskiej Komisji Rewizyjnej którą przedstawił przewodniczący ŚKR OPZZ - kol. Marcin Parka.

Członkowie Rady przyjęci także sprawozdanie z działalności Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego za 2018r. przedstawione przez kol. Elżbietę Drogosz – przewodnicząca Rady Wojewódzkiej.

Przewodnicząca przekazała zebranym najnowsze informacje z centrali OPZZ.

A&E