W piątek 24 sierpnia 2018r. odbyło się statutowe posiedzenie Prezydium, które podjęło jednomyślnie uchwałę w sprawie oceny działalności finansowej Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego za II kwartały 2018r.

W godzinach południowych odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, które między innymi dotyczyło udziału związków zawodowych w zbliżających się wyborach samorządowych na poziomie struktur wojewódzkich i powiatowych OPZZ.

Najważniejszym poruszanym tematem tego dnia była wrześniowa ogólnopolska manifestacja, która odbędzie się w stolicy Polski z udziałem wszystkich branż.

A&E