Świętokrzyska Komisja Rewizyjna OPZZ w dniu 4 grudnia 2018r. przeprowadziła kontrolę w Radzie OPZZ Województwa Świętokrzyskiego. Zespół sprawdził dokumentację finansową za ostatnie 5 miesięcy, prawidłowość opłacania składek członkowskich, a także realizację planu pracy Rady Wojewódzkiej za 10 miesięcy br.

Na koniec przewodniczący ŚKR kol. Marcin Parka złożył obecnym członkom życzenia świąteczne i noworoczne.