W dniu 24 października br. odbyło się statutowe posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego z udziałem przewodniczących Rad Powiatowych OPZZ oraz większych zakładowych organizacji związkowych.

Zgodnie z porządkiem obrad informację o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.09.2018r. zebranym członkom przedstawiła pani Aneta Jastrzębska - kierownik Wydziału Badań i Analizy Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Prezydium Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego przyjęło także uchwałę w sprawie oceny działalności finansowej Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego za III kwartały 2018r.

W sprawach różnych między innymi podsumowano październikowe wybory samorządowe w poszczególnych powiatach naszego województwa. W powiecie koneckim do Rady Miejskiej przeszło dwoje naszych działaczy związkowych: kol. Regina Maciejczyk ze związku „Budowlani” oraz kol. Zbigniew Kowalczyk z Koneckich Zakładów Odlewniczych; członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego.

W powiecie jędrzejowskim do Rady Miasta i Gminy przeszedł nasz członek Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego kol. Jan Wiencek.

Serdecznie gratulujemy.

A&E