7 czerwca 2019r. dla działaczy związkowych z terenu województwa świętokrzyskiego pan Tomasz Krygier – trener z Polskiego Funduszu Rozwoju – przeprowadził szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Była żywa dyskusja i padło wiele pytań.

Następnie Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ - mecenas Paweł Śmigielski  omówił najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych.


Na koniec szkolenia głos zabrał Wiceprzewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowski i przekazał informacje z bieżącej działalności OPZZ.A&E