Audycja p.t. My, Wy, Oni z udziałem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady OPZZ - Dłuższe urlopy, jednolity rynek pracy w UE i wyższe wynagrodzenie. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni


Poniżej załączam link do audycji, który mieści się na stronie Radia Olsztyn w zakładce "Audycje" w części "My, Wy, Oni"
pod tytułem - Dłuższe urlopy, jednolity rynek pracy w UE i wyższe wynagrodzenie. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni.

https://ro.com.pl/dluzsze-urlopy-jednolity-rynek-pracy-w-ue-i-wyzsze-wynagrodzenie-posluchaj-audycji-my-wy-oni/01494727#


Po uruchomieniu strony docelowej należy wcisnąć symbol "play"

znajdujący się pod "Posłuchaj audycji” My Wy Oni