Audycja P.T. My, Wy, Oni z udziałem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady OPZZ na temat
- Brak rąk do pracy, rozszerzenie 500 plus i ochrona przedemerytalna. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni


Poniżej załączam link do audycji, który mieści się na stronie Radia Olsztyn w zakładce "Audycje" w części "My, Wy, Oni"


pod tytułem - Brak rąk do pracy, rozszerzenie 500 plus i ochrona przedemerytalna.
Posłuchaj audycji „My, Wy, Oni”.https://ro.com.pl/brak-rak-do-pracy-rozszerzenie-500-plus-i-ochrona-przedemerytalna-posluchaj-audycji-my-wy-oni/01450963#Po uruchomieniu strony docelowej należy wcisnąć symbol "play"znajdujący się pod "Posłuchaj audycji My, Wy, Oni”