Poniżej załączam link do audycji, który mieści się na stronie Radia Olsztyn w zakładce "Audycje" w części "My, Wy, Oni"


pod tytułem - W audycji My Wy Oni o kolejnych etapach znoszenia obostrzeń. Gośćmi byli przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców

https://ro.com.pl/w-audycji-my-wy-oni-o-kolejnych-etapach-znoszenia-obostrzen-goscmi-byli-przedstawiciele-zwiazkow-zawodowych-i-pracodawcow/01511067#

Po uruchomieniu strony docelowej należy wcisnąć symbol "play"znajdujący się pod Posłuchaj audycji My Wy Oni