Audycja "My, Wy, Oni" z udziałem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Rady OPZZ na temat „Program Rodzina 500 Plus, sytuacja w branży budowlanej
i składki na ZUS.”

Poniżej załączam link do audycji, który mieści się na stronie Radia Olsztyn w zakładce "Audycje" w części "My, Wy, Oni"

pod tytułem "Program Rodzina 500 Plus, sytuacja
w branży budowlanej i składki na ZUS."

https://ro.com.pl/program-rodzina-500-plus-sytuacja-w-branzy-budowlanej-i-skladki-na-zus-posluchaj-audycji-my-wy-oni/01447451#


Po uruchomieniu strony docelowej należy wcisnąć symbol "play"znajdujący się pod "Posłuchaj audycji My, Wy, Oni”