List Otwarty Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP
skierowany do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty