W dniu 22.09.2018 r. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyła w Manifestacji zorganizowanej w Warszawie
pod hasłem: "Polska Potrzebuje Wyższych Płac!". W tym proteście udział wzięli pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa
i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki. Nasza Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapewniła autokary i zorganizowała wyjazd.

         Serdeczne podziękowania dla organizacji, które wsparły osobowo Radę OPZZ uczestnicząc w manifestacji. Tego dnia byli z nami: Związek Zawodowy Strażaków "FLORIAN" Warmińsko-Mazurskiego, KP PSP Olecko, KP PSP Giżycko, Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Chemik" przy Michelin Polska S.A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników MOPS i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Olsztynie, Związek Zawodowy Pracowników Indykpol S.A., Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Telekomunikacji
z siedzibą w Orange, Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Energa S.A. w Olsztynie. 

Uczestnicy, którzy przybyli z nami do stolicy wypowiadali się w mediach na tematy dotyczące problemów w ich zakładach, jak również wyrażali opinie na temat obecnej władzy. 

Na zdjęciu Dariusz Szczepan Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN".Na zdjęciu Irena Żychowicz Przewodnicząca MNSZZ Pracowników Telekomunikacji z siedzibą w Orange. 

Poniżej postulaty, banery uczestników...