W dniu 21.07.2021 r. odbyły się posiedzenia Prezydium i Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Członkowie spotkali się i omówili aktualne tematy.Najważniejsze tematy poruszane na spotkaniu to:

- OPZZ w mediach,

- Planowany terminarz OPZZ,

- Uchwała OPZZ w sprawie organizacji należącej do naszej Rady OPZZ,

- Planowane szkolenie jesienne,

- upoważnienie dla ZNP,

- oferta dla organizacji z regionu warmińsko-mazurskiego,

- sytuacja w organizacjach z naszego województwa,

- tematy różne i wniesione.