W dniu 25.09.2020. odbyły się posiedzenia Prezydium i Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Najważniejsze tematy poruszane na spotkaniu to:


- obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa,

- zbliżająca się manifestacja 02.10.2020 r.,

- OPZZ w mediach,

- naturalność klimatyczna w województwie warmińsko-mazurskiego,

- szkolenie dotyczące wsparcia dla przedstawicieli dialogu społecznego,

- PPK,

- sytuacja w organizacjach z regionu warmińsko-mazurskiego.