W dniu 12.02.2020. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Najważniejsze tematy poruszane na spotkaniu to:

  • Pismo od Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - odpowiedź - w sprawie wniosków o wyróżnienie naszych działaczy Odznaką Honorową
    za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  • Planowane szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2020 r. 
  • Aktualne kompetencje Kierownictwa OPZZ.
  • Frekwencja dot. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w latach 2018-2019.
  • Planowane szkolenie dot. projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”.
  • Wsparcie sporu zbiorowego Organizacji Zakładowej Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacji Pracy
    w Solaris Bus & Coach S.A. - omówienie sytuacji.