W dniu 20 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W spotkaniu wziął udział Jan Guz Przewodniczący OPZZ. Jarosław Szunejko Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ powitał Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i członków Rady Wojewódzkiej.

Tematy poruszane na spotkaniu to:

  • Sprawozdanie z Narady Przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ i Przewodniczących Rad Branż OPZZ.
  • Zmiany w rozliczeniach z Krajową Administracją Skarbową.
  • Dialog w zakładach pracy.
  • Dialog wewnątrz związkowy.
  • WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aktualna sytuacja w regionie - działania, zmiana przewodniczącego WRDS.
  • Sytuacja w oświacie – strajk ZNP.
  • Powołanie na Okręgowego Inspektora Pracy – Rada Ochrony Pracy, opinia na temat kandydata.

Było nam miło gościć Jana Guza Przewodniczącego OPZZ na posiedzeniu Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.