W dniu 23.06.2020 r. odbyło się Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
uczestnikiem był Sebastian Koćwin Wiceprzewodniczący OPZZ.


Głównymi tematami posiedzenia były: kryzys spowodowany pandemią koronawirusa w Polsce i sytuacja organizacji, zakładów pracy z regionu warmińsko-mazurskiego oraz krytyczna ocena tarczy 4.0.