W dniu 16 września 2020 r. odbyła się debata
„Neutralność klimatyczna szansą i wyzwaniem województwa warmińsko-mazurskiego”, w której wziął udział Jarosław Szunejko Przewodniczący Wojewódzkiej Rady OPZZ. 

Uczestniczyli również przedstawiciele władzy województwa oraz eksperci, dyskutowano na temat realizacji w praktyce neutralności klimatycznej
w województwie warmińsko-mazurskim”.