W dniu 24 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego.

Przed rozpoczęciem posiedzenia uczczono pamięć zmarłego Przewodniczącego OPZZ Pana Jana Guza minutą ciszy. Po tym posiedzenie zostało otwarte.

Na początku podsumowano działania OPZZ w okresie od maja do czerwca br. Zwrócono uwagę na strajk ZNP, jego przebieg i ich kontakt z OPZZ.

Następnie omówione zostały działania Zachodniopomorskiego Dialogu Społecznego względem Służby Zdrowia i rosnącego problemu z pielęgniarkami. Temat Gospodarki Morskiej również został podjęty – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego Kol. Jacek Dubiński szczegółowo omówił sytuację PŻM oraz Stoczni Remontowej „Gryfia”.

W dalszej części posiedzenia zostały omówione 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz PIP.

Pod koniec posiedzenia była dyskusja spraw organizacyjnych Rady, członkowie wnieśli wnioski oraz zapytania.