W dniu 24 września 2018r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas posiedzenia Kol. Monika Ditmar podała relację z udziału w Manifestacji, która odbyła się w Warszawie w dniu 22 września br. Pozytywnie oceniła udział związkowców jak i organizację wyjazdu.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący RW Kol. Jacek Dubiński przedstawił sytuację Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim jak i negocjacji płacowych Miasta Szczecina /pracowników budżetowych/.


Dokończono wybory z dnia 19 lutego br. na członków Prezydium Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego kadencja 2018-2022. Został wybrany Kol. Włodzimierz Wiśniewski /Branża Transport/ - przewodniczący Związku Zawodowego w Stoczni „Gryfia” w Szczecinie.

Pod koniec posiedzenia Wiceprzewodniczący RW Kol. Stanisław Baryluk podał stan przygotowań szkolenia w Pogorzelicy w dniach 5-7 października 2018r.