W dniu 18 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego.

Na początku posiedzenia przekazano informacje z narady Przewodniczących w Warszawie, który odbył się w lutym br. Ponadto poinformowano, że 25 kwietnia br. w Bytomiu odbędą się obchody Święta Pracy jak i Jubileuszu 35-lecia OPZZ, na które zaprasza OPZZ.

Kolejna część posiedzenia poświęcona była ocenie sprawozdania finansowego z działalności rady za rok 2018 oraz zatwierdzeniu preliminarza RW na 2019r. Ponadto omówiono:

  • stanowisko OPZZ w sprawie poparcia akcji protestacyjnej ZNP;
  • omówiono posiedzenie WRDS z 20.02.2019, podczas którego omówiono sytuacje pielęgniarek i położnych, diagnozy sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej migracji zarobkowej;
  • uroczystość obchodów 1 Maja 2019r. w Woj. Zachodniopomorskim;
  • nabór kandydatów do Powiatowych Rad Rynku Pracy i ich przebieg;
  • przyjęcie Związku Zawodowego Pracowników PŻM do OPZZ;
  • informacje dotyczące konkursów OPZZ „Diamenty OPZZ”, „Mój OPZZ” oraz „35 lat OPZZ w Dialogu Społecznym”.
  • wybory do Europarlamentu w maju br.