W dniach 4-6 października br. odbyło się seminarium dla członków zarządów organizacji związkowych zorganizowany przed Radę OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego.


   Pierwszego dnia szkolenia /piątek/ odbył się panel Inspekcji Pracy pt. „Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w interesie pracobiorców, Społeczna Inspekcja Pracy” prowadzonym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Pana Konrada Pachciarka, którego wspierało dwoje Inspektorów Pracy, którzy przedstawili aktualne działania OiP oraz SiP. Następnie miał miejsce panel pt. „Powrót do Parlamentu – wybory 2019”, który prowadził Przewodniczący SLD Województwa Zachodniopomorskiego Pan Dariusz Wieczorek, podczas którego uczestniczy szkolenia wzięli udział w dyskusji na temat Programu Wyborczego Lewicy.    Drugiego dnia szkolenia / sobota/ odbył się panel Kierownictwa OPZZ, który prowadził Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kol. Andrzej Radzikowski. Tematem była „Działalność OPZZ i jego struktur po Kongresie, Inicjatywy ustawodawcze OPZZ, Działalność przedstawicieli OPZZ w MOP i Radzie Dialogu Społecznego”, omawiając tym samym zagadnienia prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz ochrona stosunku pracy działaczy związkowych, podczas którego uczestnicy szkolenia również wzięli udział w dyskusji. Następnie panel prowadzili Kol. Jacek Dubiński oraz Stanisław Baryluk – Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem omawianego panelu było „Problemy ruchu zawodowego w województwie zachodniopomorskim – praca Zachodniopomorskiej Rady OPZZ”. Była również omawiana sytuacja WRDS oraz znaczenie Dialogu Społecznego w działalności związków zawodowych, jak i sytuacja w przemyśle stoczniowym, skuteczność działania zakładowych organizacji, działania przedstawicieli RW OPZZ w pracach Wojewódzkich i Powiatowych Rad Rynku Pracy.   Ostatniego trzeciego dnia szkolenia / niedziela/ Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego Kol. Jacek Dubiński i Stanisław Baryluk podsumowali szkolenie, odpowiedzieli na pytania uczestników szkolenia oraz przedstawili plany pracy Rady Wojewódzkiej do końca br., poinformowano o szkoleniu w grudniu dla zakładowych organizacji na temat „Pracowniczych Planów Kapitałowych”. Poinformowano o propozycjach do planu działalności organów statutowych RW w 2020 roku.