W dniu 18 czerwca 2018r. odbyło się szkolenie z zakresu Kampanii „Pracuj Legalnie” w siedzibie Zachodniopomorskiej Rady OPZZ w Szczecinie. Realizatorami szkolenia była Zachodniopomorska Rada OPZZ oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Uczestnikami szkolenia były Prezydia Rad Powiatowych OPZZ z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz z Zakładowych Organizacji Związkowych Miasta Szczecina.

W drugiej części szkolenia przewodniczący RW Jacek Dubiński i wiceprzewodniczący Stanisław Baryluk poinformowali zebranych o zadaniach po Kongresie OPZZ, przygotowania do wyborów samorządowych oraz organizacji szkoleń w okresie jesiennym dla działaczy związkowych, aktywizacja Społecznych Inspektorów Pracy, współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy.