Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Związku Zawodowego Górników w Polsce. Szef konfederacji przedstawił tam stan aktualnych negocjacji OPZZ z parlamentarzystami i rządem na forum Rady Dialogu Społecznego dotyczących transformacji górniczo-energetyczną.

Biuro prasowe OPZZ

– To jedno z najważniejszych zadań dla ruchu związkowego – mówił przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. – Jednorazowe odprawy dla górników likwidowanych kopalń to jedna z możliwości łagodzenia społecznych skutków transformacji energetycznej w Polsce, ale to nie rozwiązuje problemu. Chodzi o mocne gwarancje utworzenia nowych, wartościowych i trwałych miejsc pracy w miejsce tych, które utracimy w zamykanych kopalniach i zakładach z nimi kooperujących.

- Ludzie nie mogą zostać bez pracy - podkreślił Radzikowski.

Wydłużenie terminów restrukturyzacji

Prezydium ZZG zajęło się także projektem nowelizacji tzw. ustawy górniczej, przyjętym przez rząd 20 lipca. W projekcie przewidziano wydłużenie możliwości przekazywania kopalń do spółki restrukturyzacyjnej do końca 2023 r. oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r.

Nowela przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników. Po przyjęciu nowelizacji o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego przez parlament i podpisaniu przez prezydenta nowe rozwiązania wejdą w życie 1 września tego roku - z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z początkiem roku 2022.

Prezydium ZZG uznało, że nowelizacja ustawy górniczej jest zgodna z duchem wcześniejszych porozumień górniczych związków zawodowych z rządem.

(R.G.)