22 maja 2019r. w Opolu odbył się panel dyskusyjny "Robotyzacja i przyszłość pracy", który został zorganizowany wspólnie przez Radę OPZZ Województwa Opolskiego, którą reprezentował Przewodniczący Sebastian Koćwin, Fundację im. Friedricha Eberta, reprezentowaną przez Dominikę Pyzowską oraz Centrum im.  Ignacego Daszyńskiego, które było reprezentowane przez Kamila Minknera. 


Oprócz świetnych panelistów (naukowiec Magda Żołubak - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, przedstawiciele pracowników Grzegorz Bor - Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce i Danny Hatscher - Związek Zawodowy IG Metall oraz specjalista ds. robotyki w firmie Weegree Szymon Lewandowski)  uczestnicy mogli również poznać roboty humanoidalne (dzięki uprzejmości firmy Weegree). Na konferencji poruszono między innymi temat rozwoju sztucznej inteligencji, minimalnego dochodu gwarantowanego, opodatkowania robotów, parytetu robotów w stosunku do pracowników na poziomach danej branży, ewentualnych zagrożeń utratą miejsc pracy czy, idących za tym, rozruchów społecznych. Uznano również, że o szansach i zagrożeniach związanych z robotyzacją i automatyzacją mówi się zdecydowanie za mało nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech.