24-25 czerwca w Szklarskiej Porębie odbywa się seminarium szkoleniowe ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego - „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”.

Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę z zakresu prawa pracy, budowania wizerunku, organizacji pracy oraz prawnych możliwości wpływania na proces kształtowania prawa w Polsce. Szkolenie jest realizowane ze środków unii europejskiej.W programie szkolenia przewidziano ponadto zajęcia na temat skutecznego przygotowania i prowadzenia negocjacji, zarządzania informacją i komunikacją w związku zawodowym oraz między partnerami społecznymi. Będzie też mowa o tym jak występować publicznie, prowadzić spotkania i autoprezentacje. Uczestnicy szkolenia będą dyskutować o rozwoju kompetencji liderskich związkowców.

Przewidziano także spotkanie online, inaugurujące realizację projektu „Wzmocnienie dialogu społecznego i współpracy w Polsce”. Przypomnijmy, że projekt realizowany jest ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Obecni na szkoleniu – Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ, Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca konfederacji, a także Ryszard Zbrzyzny – przewodniczący ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego, dzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pracy związkowej.

R.G.