Jakie uprawnienia ma Społeczna Inspekcja Pracy w zakładach pracy?.

Czy znamy nową Ustawę o Związkach Zawodowych?.

Co nas czeka w nowelizowanej ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych?.

Tymi tematami w ostatnich dniach, zajmowali się związkowcy OPZZ z województwa pomorskiego. 72 przedstawicieli organizacji związkowych wszystkich branż i ogólnopolskich związków z Pomorza, należących do centrali OPZZ, zjechało do Krynicy Morskiej w dniach 10.05-12.05.2019, aby w Sali konferencyjnej hotelu Nat-Neptun, zgłębić wiedzę na powyższe tematy. Zagadnienia związane z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy poprowadził Inspektor Aleksander Zając z Okręgowej Inspekcji Pracy z Gdańsku. Aleksander Zając poprowadził seminarium bardzo ciekawie i uczestnicy zasugerowali powtórzenie w szerszym wydaniu i w połączeniu z praktycznymi zdarzeniami, mającymi miejsce w zakładach z Pomorza. Następnie nasz związkowy Radca Prawny kol. Paweł Galec poprowadził seminarium pogłębiające wiedzę na temat Ustawy o Związkach Zawodowych i nowelizowanej ustawy Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych. Uczestnicy przygotowali szereg pytań i wątpliwości, na które mec. Paweł Galec szczegółowo odpowiadał, dyskutował z uczestnikami i jednocześnie wielokrotnie nawiązywał do praktycznych przykładów. Zainteresowanie tego typu spotkaniami w Radzie OPZZ województwa pomorskiego jest bardzo duże. Widzimy też że związkowcy potrzebują wiedzy związanej z ich pracą w zakładowych organizacjach związkowych.


Przewodniczący

Rady OPZZ Województwa Pomorskiego

Adam Liszczewski