14 lipca 2021 r. obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa mazowieckiego.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o naradzie kierownictwa OPZZ z przewodniczącymi Rad Wojewódzkich OPZZ;

- o sytuacji w branży energetycznej;

 - o bieżących działaniach Rady, m.in. wznowieniu akcji „Bliżej Zakładowych Organizacji Związkowych i Rad Powiatowych”, spotkaniu w siedzibie Związku Zawodowego Pracowników Banku Handlowego w Warszawie czy pracach nad przyjęciem poprzez Radę Wojewódzką do OPZZ dwóch organizacji związkowych: Związku Zawodowego Pracowników Służb Ruchu Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji;

 - o sytuacji finansowej Rady za I półrocze 2021 roku;

- o planowanym w sierpniu szkoleniu związkowym.

(T.Sz.)