Rada OPZZ województwa pomorskiego była organizatorem spotkania Kierownictwa OPZZ z przedstawicielami organizacji związkowych z terenu województwa pomorskiego. 

Przedstawiciele branż związkowych, federacji i zakładowych organizacji, spotkali się 18 czerwca 2019 r w Sali konferencyjnej Hotelu Logos w Gdańsku aby przedyskutować z jakimi problemami się zmaga Rada OPZZ woj. pomorskiego. Spotkanie rozpoczęło się od szkolenia, co należy wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Tą część poprowadził ekspert PFR pan Krzysztof Słomiński. Temat poprowadził interesująco, odpowiadając na wiele pytań i wyjaśniając szereg wątpliwości , tym bardziej że temat jest na czasie, bowiem od 1.07 PPK wchodzą w etap realizacji.

Rozpoczynając Posiedzenie Rady OPZZ woj. pomorskiego i debaty z Kierownictwem OPZZ. prowadzący obrady Adam Liszczewski poprosił aby uczestnicy spotkania uczcili chwilą ciszy pamięć niedawno zmarłego Przewodniczącego OPZZ kol. Jana Guza. Następnie Adam Liszczewski poprowadził Radę OPZZ woj. pomorskiego i spotkanie związkowców z kierownictwem OPZZ.

Andrzej Radzikowski, Barbara Popielarz i Piotr Ostrowski omówili tematy i problemy jakie aktualnie są najważniejsze w planach i działaniach OPZZ. W dyskusji zabrało głos wielu związkowców i uczestnicy wyrazili przekonanie że poruszone sprawy będą przez OPZZ realizowane.

Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego


Adam Liszczewski