Stanisław Janas, przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, spotkał się z prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jakubem Skibą. Było to pierwsze spotkanie z p. Skibą od powołania go na to stanowisko.

Przewodniczący Janas przedstawił strukturę, cele i zadania związków zawodowych działających w przemyśle zbrojeniowym i lotniczym. Ze względu na wagę tej branży dla bezpieczeństwa państwa oraz podległość Ministerstwu Obrony Narodowej, związki zawodowe czują się zobowiązane do troski się o kondycję przedsiębiorstw, zamówienia sprzętu wojskowego i eksport. Ściśle współpracują z Rządem, Prezydentem RP i Zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Skutecznym narzędziem dla realizacji tych celów jest Zespół Trójstronny ds. „Przemysłu Zbrojeniowego”. Prezes Skiba potwierdził ten fakt, gdyż uczestniczył w ostatnim posiedzeniu tego zespołu.

Następnie omówiono strategiczne tematy dla przemysłu zbrojeniowego w tym konieczność powstania Rządowej Strategii Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego, Strategii Grupy PGZ, Realizację Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych oraz zakończenia Programu „WISŁA”. Mówiono także o zakupie helikopterów, nowego czołgu oraz projektach dla Platformy Lotniczej PGZ.

Rozmawiano też o konfliktach między zarządami a związkami zawodowymi w niektórych spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej . Postanowiono organizować częstsze spotkania władz związków zawodowych z Zarządem PGZ, celem realizacji wspólnych zagadnień oraz szybszego reagowania na problemy w spółkach PGZ.

www.zzpe.org.pl