Ośrodek „Neptun” w Krynicy Morskiej gościł w dniach 28-30.09.2018 związkowców z organizacji zakładowy i branżowych OPZZ województwa pomorskiego. Pierwszego dnia, podczas debaty uczestnicy rozmawiali o roli organizacji związkowych, zakładowych i branżowych w odniesieniu do aktualnych spraw związkowych, regionalnych i ogólnopolskich. Przewodniczący Adam Liszczewski przedstawił krótkie sprawozdanie czym zajmowała się Rada OPZZ województwa pomorskiego od IX Kongresu. Wspominając złe funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego dodał, że jest to też jednym z powodów naszej manifestacji w dniu 22.09.2018 r.

Ważnym tematem spotkania, było posumowanie udziału członków związku w manifestacji organizowanej przez OPZZ w dniu 22.09.2018 r w Warszawie. Udział wzięło wielu naszych związkowców, m.in. z ZNP, Kolejarze, Metalowcy, Budowlani, którzy pojechali do Warszawy własnym transportem. Znaczący udział mieli nauczyciele z ZNP. Według kol. Elżbiety Markowskiej, Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP, nauczyciele zorganizowali 9 autokarów, czyli około 450 osób.Rada OPZZ woj. pomorskiego zorganizowała
1 autokar w którym pojechali członkowie związków z Poczty Polskiej, ZUS-u, DALPORT Gdynia, Straż Miejska Gdańsk, Pracownicy Weterynarii i Fizjoterapii oraz WZZPGM w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Centrum Technikum Morskiej, Stoczni Gdańsk i Gdańskiej Stoczni Remontowej. Według rozmówców a szczególności uczestników manifestacji , manifestacja odniosła zakładany skutek i jeżeli nie daje się nam wyboru to należy w ten sposób kontynuować dialog z ekipą rządzącą. To Rząd wypchnął związkowców na ulice i będziemy do skutku walczyć o nasze postulaty z którymi byliśmy na Manifestacji 22.09.2018 r.

Kolejny dzień spotkania w Krynicy Morskiej, to intensywne debaty szkoleniowe.

Na początek była organizowana wspólnie przez OPZZ i Państwową Inspekcję Pracy Kampania„Pracuję Legalnie”. Inspektor Artur Grabowski omówił cel i znaczenie tej Kampanii, jak również do kogo w szczególności jest skierowana, oraz jaki skutek powinna odnieść. Obecność inspektora PIP spowodowała również chęć poznania przez związkowców, aktualnych zmian w kodeksie i prawie pracy, oraz nowej ustawie o związkach zawodowych.

Drugą ważną debatą, było szkolenie z zakresu księgowości w związkach zawodowych i spraw związanych z RODO. Tą część szkolenia poprowadziła kol. Agnieszka Wojtasik - Pochoda z centrali OPZZ. Również ten temat spotkał się z dużym zainteresowaniem i wieloma pytaniami do naszej księgowej i nie ma co się dziwić gdyż jest to podstawa prawidłowego działania organizacji związkowych.

Kampania związana z wyborami samorządowych 21.10.2018 to ostatnia część naszego spotkania. Tą część naszego spotkania poprowadził kol. Franciszek Potulski, nasz ekspert w sprawach wyborczych i jednocześnie kandydat do Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Mając na uwadze Stanowisko Rady OPZZ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie wyborów samorządowych zdecydowaliśmy się promować w Samorządowej Kampanii Wyborczej, naszych związkowców którzy w swoich programach wyborczych kierować się będą Programami OPZZ. Dlatego też udzielimy wsparcia związkowego dla m.in.:

Prof. Andrzeja Ceynowy – kandydat na Prezydenta Miasta Gdańska i kandydat do Sejmiku Woj. Pomorskiego.

Kol Elżbiecie Markowskiej – kandydatka do Sejmiku Woj. Pomorskiego

Kol. Bogusławy Fiał – kandydatka do Rady Powiatu w Starogardzie Gdańskim

Kol. Józefa Lomperty – kandydat do Rady Miasta w Gdańsku.

Kandydaci korzystając z obecności na naszym spotkaniu zaprezentowali swoje programy i odpowiadali na szereg pytań.

Kończąc spotkanie szkoleniowe w Krynicy Morskiej Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego Adam Liszczewski zapewnił, że tego typu spotkania są potrzebne i będą kontynuowane w przyszłości, a tematami będą m.in. odpowiedzi na problemy z jakimi mamy do czynienia w naszych organizacjach związkowych.

Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego

Adam Liszczewski

Gdańsk 01.10.2018