Ośrodek Albatros Medical Spa w Mielnie (ośrodek OPZZ) gościł od 15 do 17 października br. delegatów Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Na obrady zostali zaproszeni także przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i dyrektor Wydziału Społecznego OPZZ Renata Górna.

Biuro Rady OPZZ woj. pomorskiego


Kierownictwo OPZZ przekazało informacje dotyczące działalności centrali związkowej i realizowanych przez nią zadaniach. Przewodniczący Andrzej Radzikowski wypunktował, co dzięki staraniom i konsekwencji działaczy OPZZ zostało zrobione przez obecną ekipę rządową. Przedstawiciele WZZ PGM byli zainteresowani szczegółami działań centrali i dopytywali o nie Andrzeja Radzikowskiego i Renatę Górną. 

W drugiej części obrad WZZ PGM omówiono sprawy proceduralne związane z bieżącą działalnością związku, podjęto szereg uchwał dotyczących działalności finansowej związku. Rada Krajowa podjęła uchwałę o wydłużeniu kadencji związku do czasu zakończenia pandemii. Zaplanowano kolejne spotkania Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM i spotkania delegatów i Rady Krajowej w Mielnie w 2022 roku.