19 kwietnia br. w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. 

Tematem spotkania były żądania Federacji przekazane ministrom nadzorującym służby mundurowe w dniu 12 marca 2018 r.

Oprócz ministra Brudzińskiego w spotkaniu uczestniczył jeszcze minister Jarosław Zieliński, szef gabinetu politycznego ministra Michał Ciechowski, pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba oraz dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń. Poniżej publikujemy komunikat ze spotkania oraz Stanowisko Rady Federacji ZZSM.
pdf komunikat ze spotkania w dniu 19.04.2018 r.pdf stanowisko Rady FZZSM(fot. www.zzsflorian.pl)