Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce apelują do Premiera o szczepienia. Jak czytamy w piśmie: Dołączamy się do apelu pozostałych organizacji zrzeszających pracowników handlu i prosi o umieszczenie tej grupy w kolejce pierwszeństwa do zaszczepienia się. Sprzedawcy i kasjerzy są narażeni w takim samym stopniu na zakażenie wirusem jak pracownicy medyczni, a wszyscy przecież robimy zakupy, młodzi i seniorzy, nauczyciele, medycy, tak więc nie zapominajmy o tej jakże ważnej grupie zawodowej, grupie wysokiego ryzyka. My jako grupa społeczna jesteśmy ciągle pomijani, mamy najniższe zarobki, musimy pracować w niedziele i święta często po 12 - 14 godzin dziennie, także teraz kiedy na szali stawia się życie ludzkie zapomniano o nas. Prosimy nie pomijajcie nas.  Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM  Rafał Siemianowski zapewnia: Chciałbym zapewnić, że Rząd podejmuje starania na rzecz zaszczepienia możliwie najliczniejszej grupy osób w jak najkrótszym terminie. 

Pismo do Premiera FZZPSPHiU

Odpowiedź KPRM